Aktualności

Gość nie zawsze ma rację – artykuł w Magazynie…

20.02.2020 |

Jak postępować w razie sporu z gościem hotelowym? Co właściwie można zrobić, gdy gość np. nie zapłaci za pobyt, zniszczy pokój lub będzie się awanturował? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, znajdują się w artykule Gość nie zawsze ma rację autorstwa Pawła Błasiaka, prawnika w naszej kancelarii. Artykuł został opublikowany w Magazynie Świat Hoteli. […]

Czytaj więcej

PRZEŁOMOWY WYROK – kredytobiorcy wygrali w I instancji batalię…

13.01.2020 |

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2020 r. (sygn. akt:  XXV C 2514/19), który zapadł w sprawie Państwa Dziubaków, niewątpliwie będzie miał swoje przełożenie na sprawy wszystkich frankowiczów. Co orzekł Sąd? Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę stwierdził, że w umowie kredytu we frankach szwajcarskich między bankiem a kredytobiorcami znajdowały się niedozwolone postanowienia dotyczące […]

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych – terminy

02.01.2020 |

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 2020-2021 dotycząca spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wprowadza szereg istotnych zmian – informowaliśmy o nich w poprzednim wpisie.   Kiedy zaczną obowiązywać?  1 stycznia 2020 roku – obowiązek prowadzenia strony www przez SA i SKA i publikowania informacji dla akcjonariuszy (art. 5 § 5 KSH), do 30 czerwca 2020 roku – pierwsze […]

Czytaj więcej

Zmia­ny w Ko­dek­sie Spó­łek Han­dlo­wych – spółki ak­cyj­ne i…

31.12.2019 |

W 2020 i 2021 czekają nas poważne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w zakresie spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Jakie to zmiany? obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji (spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych), obowiązkowa rejestracja akcji – powstanie rejestr akcji, powstanie jawny rejestr akcjonariuszy, obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr przez spółki akcyjne i komandytowo akcyjne), spółki będą […]

Czytaj więcej

Czy spór z bankiem może przynieść tylko korzyści?

28.10.2019 |

O kredytach „frankowych” pisze ostatnio wielu- a po orzeczeniu TSUE z dnia 03.10.2019 r. niemal stało się to obowiązkiem. Jednak w fali optymistycznych publikacji – często zapomina się o wskazaniu zagrożeń związanych z wdaniem się w spór sądowy z bankiem, o których warto wiedzieć podejmując decyzję. Jednym z nich jest w przypadku unieważnienia umowy- kwestia […]

Czytaj więcej

Odfrankowienie czy unieważnienie umowy – co dla frankowiczów oznacza…

21.10.2019 |

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nieuczciwe postanowienia w umowach kredytów we frankach szwajcarskich (tzw. klauzule abuzywne) dotyczące mechanizmów przeliczania winny zostać z umowy usunięte. TSUE uznał również, że usuniętych wadliwych klauzul nie można zastępować ogólnymi przepisami krajowymi. Usunięcie z umowy nieuczciwych klauzul waloryzacyjnych nie powoduje jednak automatycznie, że taka umowa nie może pozostać w […]

Czytaj więcej

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×