Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów najlepszą ochroną Twoich interesów.

Poznaj nas

Od 20 lat obsługujemy prawnie największe towarzystwa ubezpieczeniowe w procesach sądowych i likwidacyjnych. Pomagamy optymalizować procesy, zmniejszać koszty i zawodność procedur, co daje więcej wygranych spraw. Wspieramy również przedsiębiorców w zakresie optymalizacji podatkowej.

Dla większości towarzystw jesteśmy pierwszym, naturalnym wyborem. Jesteśmy nazywani zewnętrznym działem prawnym i inwestycją w powodzenie ich interesów.

Zobacz nasze liczby
20 lat doświadczenia
we wspieraniu towarzystw ubezpieczeniowych i przedsiębiorców
18000 obsłużonych spraw
odszkodowawczych i likwidacyjnych
860 mln zł zabezpieczonych
w postępowaniach prowadzonych na rzecz naszych klientów

Nasi partnerzy


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×