Adam Strażecki w Radzie Programowej konferencji LEGAL MARKET DAY 2021!

21.01.2021

Z przyjemnością informujemy, że Adam Strażecki, partner zarządzający naszej kancelarii, został członkiem Rady Programowej konferencji LEGAL MARKET DAY!

To unikatowa konferencja branży prawnej, która w 2021 r. po raz pierwszy odbędzie się w całości online. Poruszone zostaną tematy kluczowe dla świadomych i nowoczesnych kancelarii, takie jak:

 • business development
 • sprzedaż usług prawniczych
 • marketing
 • legaltech

Mec. Adam Strażecki wraz z innymi członkami Rady Programowej (Michał Babicz, Marcin Maruta, Magda Korol, Jacek Stanisławski i Marcin Tomczak), będzie czuwał nad poziomem merytorycznym konferencji.

W LEGAL MARKET DAY 2021 zdecydowanie warto wziąć udział – REJESTRACJA.

Zapraszamy!

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×