Aktualności

Nowelizacja KSH 

24.06.2022 |

4 kwietnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która wprowadza rewolucyjne zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz […]

Czytaj więcej

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – termin…

24.06.2022 |

30 kwietnia 2022 roku upłynął termin na uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych. Kogo dotyczy ten obowiązek?  Nowe zobowiązanie nałożone na niektórych przedsiębiorców wynika z nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nią, […]

Czytaj więcej

Powiększamy zespół! Szukamy Adwokatów i Radców Prawnych

21.09.2021 |

Klientów i spraw jest coraz więcej, w związku z tym poszukujemy osób, które dołączą do naszego zespołu. Jeśli kochasz wyzwania, masz doświadczenie procesowe lub chcesz takowe zdobyć, a do tego zwracasz uwagę na środowisko, w jakim pracujesz – ta oferta może być dla Ciebie. Poszukujemy osoby, która: posiada tytuł radcy prawnego / adwokata (w tym: […]

Czytaj więcej

Szansa na rozwój. Poszukujemy aplikantów II i III roku

20.09.2021 |

Poszukujemy aplikantów, którzy dołączą do naszego zespołu. Dajemy szanse na realny rozwój u boku  specjalistów oraz zdobycie doświadczenia procesowego. Jeśli szukasz miejsca, w którym będzie Ci się dobrze pracować – ta oferta może być dla Ciebie. Poszukujemy osoby, która: jest aplikantem drugiego lub trzeciego roku aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, ma doświadczenie procesowe lub motywację do […]

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie z OC komunikacyjnego za wypadek koparki jest…

29.07.2021 |

Czy odszkodowanie z OC komunikacyjnego za wypadek koparki jest zasadne? Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 28 listopada 2017 r. (sygn. C‑514/16), znacząco wpłynął na orzecznictwo polskich sądów. Dotyczy rozstrzygnięć, czy poszkodowanym w wypadkach z udziałem koparek i podobnych pojazdów, należy się wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Po wyroku TSUE, sądy zaczęły rozgraniczać […]

Czytaj więcej

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×