Blog

Komu należy się zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy?

Zarówno poszkodowanemu, jak i cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii rzeczoznawcy. Warunkiem ...
Read More →
Blog

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

Od niedawna sędziowie mają do dyspozycji narzędzie, które pokaże im, jakie zadośćuczynienia orzekano za śmierć osoby najbliższej w podobnych przypadkach. Kalkulator zadośćuczynień ma na celu ułatwić pracę orzeczniczą, a ostatecznie doprowadzić do większej ...
Read More →
Nieopłacalna naprawa pojazdów elektrycznych
Blog

Nieopłacalna naprawa pojazdów elektrycznych

Szacuje się, że popularność pojazdów elektrycznych wzrosła w ciągu roku o ok. 39%. Wzrost liczby takich pojazdów na drogach wiąże się też z większą liczbą szkód komunikacyjnych, w tym niewielkich parkingowych ...
Read More →
Uchwała w sprawie rabatów to początek rewolucji?
Blog

Uchwała w sprawie rabatów to początek rewolucji?

Treść uzasadnienia do uchwały SN z 6 października 2022 r. (sygn. akt III CZP 119/22) musi budzić emocje w sprawach likwidacji szkód komunikacyjnych z OC sprawcy. Sąd odmówił automatyzmu w stosowaniu rabatów ...
Read More →
Szkoda naprawa ubezpieczenie
Blog

Nie ma automatyzmu!

Po pojawieniu się uchwały Sądu Najwyższego z 6 października 2022 r. w sprawie III CZP 119/22 wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na publikację uzasadnienia przedmiotowej uchwały, zastanawiając się, jaki los czeka „rabaty” ...
Read More →
Ubezpieczenie OC nie powinno pokrywać szkód wyrządzonych w nagannych okolicznościach
Blog

Ubezpieczenie OC nie powinno pokrywać szkód wyrządzonych w nagannych okolicznościach

Wyrządzenie szkody komunikacyjnej między innymi pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub bez „prawka” może prowadzić do obciążenia sprawcy wysokimi kosztami, pomimo posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC, z czego wielu ...
Read More →
Scroll to Top