Aktualności

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – termin…

24.06.2022 |

30 kwietnia 2022 roku upłynął termin na uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych. Kogo dotyczy ten obowiązek?  Nowe zobowiązanie nałożone na niektórych przedsiębiorców wynika z nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nią, […]

Czytaj więcej

Obowiązkowe szczepienia dla medyków

16.03.2022 |

1 marca 2022 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób wykonujących zawód medyczny, osób zatrudnionych oraz realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, a także […]

Czytaj więcej

Rekompensaty dla wierzycieli za koszty odzyskiwania należności – 40,…

16.03.2022 |

Jak wskazano w poprzedniej części artykułu, mechanizm umożliwiający wierzycielom dochodzenie rekompensat za koszty odzyskiwania należności wprowadzony przez ustawodawcę, nie jest doskonały i może prowadzić do nadużyć. Zatem w jakich okolicznościach korzystanie z uprawnienia do naliczania wskazanych rekompensat może stanowić nadużycie prawa? Najlepiej zobrazować to na przykładzie. Wierzyciel pozywa dłużnika o rekompensaty w podstawowej wysokości – […]

Czytaj więcej

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×