Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych rusza 13 października

10.10.2019

Już 13 października rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Co to oznacza w praktyce?

 • Celem CRBR jest pozyskanie informacji o tym, jaka osoba fizyczna czerpie korzyści z działalności spółek wpisanych do KRS.
 • Obowiązek podania informacji dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o. i prostych spółek akcyjnych.
 • Spółki, które wpisane już są do KRS, na wpis do CRBR mają czas do 13 kwietnia 2020 r.
 • Spółki, które rozpoczną działalność po 13 października 2019 r., muszą dokonać wpisu do CRBR w ciągu 7 dni.
 • Za brak zgłoszenia grozi milion złotych kary (!)
 • Dostęp do danych z CRBR przysługuje praktycznie każdemu – nie jest wymagany żaden wniosek.

Obowiązek prowadzenia Rejestru nakłada unijna dyrektywa, przeciwdziałająca praniu brudnych pieniędzy i oszustwom podatkowym.

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×