Ciągłe echa po RODO

26.06.2018

RODO zdawałoby się przestało być tematem na czasie. Po zalewie maili o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, spodziewano się odwilży. Wiele osób próbuje usilnie wypchnąć z pamięci wszelkie wzmianki o RODO. Każdy dość się już o tym naczytał. Pamiętajmy, że nieświadomość prawa szkodzi i nie zwalnia z odpowiedzialności.

RODO stale obecne

19 czerwca 2018 pojawiliśmy się z RODOBUSEM podczas konferencji „Smart Metropolia”, która odbyła się w Tychach. Nowe regulacje stawiają coraz to poważniejsze wyzwania przed podmiotami publicznymi. O nich właśnie mówili Tomasz Jędrzejczyk oraz Krzysztof Woryna, którzy wygłosili swoją prezentację.

W trakcie konferencji podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji Idei Smart City. Sygnatariuszami Wiceprezes Zarządu Orange Polska S.A. Pani Bożena Leśniewska, Prezydent Tychów pan Andrzej Dziuba i przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pan Kazimierz Karolczak.

W tle krążył nasz RODOBUS, który wywołał nie mniejsze zainteresowanie niż prezentowane podczas konferencji innowacyjne projekty oraz obiecujące rozwojowe wizje dla regionu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za inspirującą wymianę pomysłów i wspólny wysiłek w promowaniu tego, co dobre i pozytywne dla całej Metropolii.

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×