Co robimy dla przedsiębiorców

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie optymalizacji podatkowej. Analizujemy bieżącą sytuację i proponujemy rozwiązania, które poprawią wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wspólnie wypracowujemy strategię, która pozwoli ograniczyć zobowiązania wobec fiskusa, a tym samym uwolnić zasoby, które mogą być inwestowane w inny sposób.

Efektywność priorytetem  

Bazując na naszym doświadczeniu i aktualnej wiedzy na temat dostępnych rozwiązań, proponujemy te, które są najkorzystniejsze z perspektywy celów danej organizacji.

Mniejsze i średnie firmy, dynamiczny rozwój 

Pracujemy z firmami rodzinnymi i większymi przedsiębiorstwami. Chcemy uczestniczyć w rozwijaniu ich potencjału biznesowego i zwiększać szanse na maksymalizację wyników.

Główne obszary działania: 

 • Prawna ochrona majątku: pomagamy zakładać, a następnie obsługujemy fundacje.
 • Bezpieczne i wygodne inwestowanie: wspieramy w pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie stwarzają Alternatywne Spółki Inwestycyjne.
 • Większa wydajność przedsiębiorstwa: prowadzimy planowanie podatkowe i skuteczne procesy restrukturyzacyjne; analizujemy modele biznesowe.
 • Bezpieczeństwo i komfort kadry zarządzającej: wspólnie wypracowujemy politykę podatkową i finansową firmy.
 • Stałe wsparcie i trzymanie ręki na pulsie: monitorujemy przepisy podatkowe oraz rynek pod kątem pojawiających się nowych regulacji i obowiązków – na przykład w zakresie tworzenia dokumentacji cen transferowych. Świadczymy spersonalizowaną opiekę nad procesami podatkowymi i księgowymi.
 • Podnoszenie kompetencji personelu: organizujemy szkolenia z podatków, księgowości i płac. Pomagamy w rekrutacji personelu w działach księgowych. Przeprowadzamy warsztaty mające na celu dopasowanie szerokiego wachlarza ulg do prowadzonej działalności.
 • Prowadzimy postępowania podatkowe i karno-skarbowe: reprezentujemy klientów w sprawach związanych z podatkami.
 • Kompleksowe wsparcie dla biznesu: pomagamy w zakresie due diligence; analizujemy i tworzymy umowy, zabezpieczamy przyjęte rozwiązania podatkowe; uczestniczymy w zadaniach z zakresu biznesowego uzasadnienia transakcji gospodarczych i opodatkowania transakcji związanych z nieruchomościami; weryfikujemy prawidłowość rozliczeń podatków lokalnych i PCC; doradzamy w zakresie modeli z wykorzystaniem struktur międzynarodowych i w wielu innych obszarach.
Skontaktuj się

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×