Co robimy dla ubezpieczycieli

Specjalizacja w prawie ubezpieczeniowym pozwala nam dogłębnie zrozumieć liczne problemy tego rynku. Bazując na tym, udzielamy cennych porad i wdrażamy kreatywne strategie działania, które utrzymują biznesowe cele na pierwszym planie.

Uczestniczymy w opracowywaniu procedur, wzorów dokumentów oraz OWU. Jesteśmy silnym wsparciem w sprawach likwidacyjnych. Postępowania sądowe prowadzimy od A do Z – od ich rozpoczęcia do prawomocnego zakończenia.

Wydajność w DNA

Dzięki najnowszym osiągnięciom technologii, jesteśmy w stanie usprawnić cykl pracy, co pozwala obsługiwać jednocześnie wiele spraw przy mniejszych kosztach i zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Skuteczność w standardzie

Zdobywane doświadczenie pozwala nam na rozszerzanie wiedzy w zakresie spraw z coraz szerszego spektrum ryzyk ubezpieczeniowych. Nie ograniczamy się do wypracowanych już procedur. Obserwujemy rynek ubezpieczeniowy i śledzimy szkodowość pod kątem nowych obszarów działania. Uczestniczymy w sporach dotyczących ubezpieczenia, w tym tych o międzynarodowym zasięgu.

Główne obszary działania:

 • Odpowiedzialność za produkt i usługę: zajmujemy się roszczeniami zgłaszanymi przez klientów i usługobiorców.
 • Szkody osobowe i odpowiedzialność cywilna: współtworzymy ofertę ubezpieczeniową dla osób indywidualnych, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.
 • Motoryzacja i transport: obsługujemy roszczenia z tytułu zdarzeń komunikacyjnych, takich jak wypadki, problemy z transportem pasażerskim lub ciężarowym. Interesują nas spory logistyczne i kwestie środowiskowe.
 • Własność: zajmujemy się sprawami związanymi z zasiedleniem gruntów, budowaniem konstrukcji i ich wadliwością, a także zdarzeniami losowymi typu wybuchy czy pożary.
 • Finanse: opiniujemy wymagania ubezpieczeniowe w zakresie finansowania.
 • Compliance i zarządzanie ryzykiem: opracowujemy i negocjujemy polityki, doradzamy w zakresie wprowadzania nowych regulacji.
 • Outsourcing procesów prawnych: zapewniamy większą elastyczność, dokładniejsze raportowanie i lepszą produktywność najlepszym firmom ubezpieczeniowym w Polsce.
Skontaktuj się

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×