Czy wiesz co robić w razie ataku hackerskiego?

18.10.2019

Wdrożyłeś już RODO, przygotowałeś dokumentację ochrony danych osobowych i przeszkoliłeś zespół, ale czy na pewno jesteś gotowy na atak hackerski?

 • wiesz jak i kogo poinformować o naruszeniu ochrony danych osobowych?
 • potrafisz ocenić, czy należy informować o naruszeniu?
 • jak często wykonujesz kopie bezpieczeństwa?
 • przeszkoliłeś zespół na wypadek utraty dostępu do danych?

Tylko odpowiednie przygotowanie na wypadek ataku hackerskiego zapewnia firmie bezpieczeństwo. Jeśli nie wiesz co robić – chętnie podpowiemy.

 

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×