KANCELARIA
PROWADZĄCA:

Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy

Masz kredyt we frankach? Mamy dla Ciebie dwa rozwiązania:

unieważnienie umowy przewalutowanie (odfrankowienie) kredytu

Robert Jaliński, Radca Prawny, Katowice

JAK ZACZĄĆ?

JAK ZACZĄĆ. KROKI.

 • KONTAKT Z KANCELARIĄ
  Skontaktuj się z nami przez formularz, chat, mailowo lub telefonicznie.
 • WYSYŁKA DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH
  Prześlij nam skan umowy kredytowej mailowo. Możesz również przesłać dokumenty kurierem, pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii.
 • BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY
  Przeanalizujemy Twoją sprawę zupełnie za darmo i wskażemy Ci, o co możesz się ubiegać.
 • SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM
  Jeśli zdecydujesz się na współpracę, spotkamy się osobiście i podpiszemy tzw. list intencyjny. Minimum formalności, przyjazna atmosfera i rzetelne wyjaśnienie kolejnych kroków.
 • DZIAŁANIE W TWOIM IMIENIU
  Nasi specjaliści poprowadzą sprawę kompleksowo. Podejmiemy negocjacje z bankiem i poprowadzimy sprawę sądową. Na bieżąco będziemy informować Cię o postępach.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA:

Czy mój kredyt kwalifikuje się do wszczęcia sporu?

Jeżeli w latach 2003-2012 zawarłeś umowę kredytu powiązanego z walutą CHF, to prawdopodobnie znajdują się w niej niedozwolone postanowienia umowne, stanowiące podstawę do ustalenia nieważności takiej umowy lub jej „odfrankowienia”. Nawet późniejsze aneksowanie umowy, umożliwiające spłatę kredytu w CHF, nie wyłącza możliwości wygrania z bankiem. Każda umowa kredytowa jest jednak inna, dlatego niezbędna jest szczegółowa analiza jej treści i opracowanie optymalnej strategii działania, co pozwoli zminimalizować ryzyko i zwiększyć szansę na wygraną.

Ile to kosztuje?

Na koszty sprawy sądowej przeciwko bankowi składają się:

 • opłata sądowa od pozwu, która wynosi maksymalnie 1000 złotych,
 • wynagrodzenie pełnomocnika, które każdorazowo ustalane jest indywidualnie, jednakże analiza dokumentacji w celu jej kwalifikacji do wszczęcia sporu jest bezpłatna,
 • koszt ewentualnej opinii biegłego sądowego - jednakże opinia taka nie zawsze będzie konieczna.

Jak wygląda postępowanie?

Etap I - Analiza umowy kredytowej
Na tym etapie analizujemy treść zawartej z bankiem umowy pod kątem postanowień, które uznać można za niedozwolone (abuzywne) i/lub sprzeczne z prawem bankowym.

Etap II  - Wskazanie możliwych do dochodzenia roszczeń
Analizujemy sytuację klienta i wskazujemy konkretne rozwiązania.  

Etap III - Przerwanie biegu przedawnienia
Zdecydowana większość kredytów „frankowych” została udzielona w latach 2007-2009 co oznacza, że raty, które spłacane były zaraz po uruchomieniu kredytu ulegają już przedawnieniu, gdyż w przypadku kredytów zawieranych w tym czasie okres przedawnienia wynosi lat 10 i odnosi się do każdej kolejnej raty kredytowej. Dlatego niezwykle istotne jest jak najszybsze przerwanie biegu przedawnienia.  

Etap IV - Postępowanie reklamacyjne
Postępowanie sądowe musi zostać poprzedzone złożeniem reklamacji do banku.

Etap V - Wystąpienie z roszczeniem na drogę postępowania sądowego

Jakie dokumenty muszę przygotować?

By umożliwić nam analizę Twojej dokumentacji kredytowej, przekaż nam umowę kredytu wraz z zawartymi do niej aneksami oraz regulamin kredytu. Jeżeli ustalimy, że umowa kwalifikuje się do wszczęcia sporu sądowego, poinstruujemy Cię o dalszych działaniach i wymaganych dokumentach.

Czy zawarcie umowy kredytu ponad 10 lat temu, uniemożliwia dochodzenie roszczeń w sądzie? 

Nie, bowiem okres przedawnienia liczony jest dla każdej raty oddzielnie.

Czy całkowita spłata kredytu przekreśla możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem?

Nie, jeżeli całkowita spłata kredytu nie nastąpiła dawniej niż 10 lat przed wytoczeniem powództwa.

Jak długo będzie trwało postępowanie?

Bank ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację, a termin ten należy liczyć od dnia otrzymania przez niego reklamacji. Długość trwania postępowania sądowego zależy z kolei od ilości przeprowadzanych w sprawie dowodów, potrzeby przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, czy ewentualnego postępowania apelacyjnego.

NIE CZEKAJ. ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE

Doskonale rozumiemy sytuację, w jakiej znaleźli się frankowicze. Dzięki bogatemu doświadczeniu procesowemu i dogłębnej znajomości zagadnienia kredytów frankowych, jesteśmy w stanie udzielić Ci skutecznej pomocy. Możesz nam zaufać.

WYŚLIJ E-MAIL?

Robert Jaliński, RADCA PRAWNY, Katowice