Audyty hoteli

Usługa Hospitality Lawyer

Dlaczego warto?

Właściciele i kadra zarządzająca hoteli zbyt często skupia się wyłącznie na sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu. W codziennej bieganinie łatwo zapomnieć o szczegółach. Jak tego uniknąć? Skutecznym sposobem jest przeprowadzanie regularnych audytów.

Co zyskujesz?

Profesjonalnie przeprowadzony audyt pomaga precyzyjnie zidentyfikować słabe i mocne strony hotelu oraz minimalizować ryzyko. Pozwala zmierzyć i porównać z wynikami rynkowymi wskaźniki efektywności takie jak m.in. średnia cena dnia czy przychód z dostępnego pokoju. Skuteczne wdrożenie zaleceń, wynikających z przeprowadzonego audytu podnosi efektywność biznesową, a jeśli taki jest Twój cel – może pomóc w przyłączeniu się do globalnego brandu.

Jak działamy?

Prawnik specjalizujący się w obsłudze branży hotelarskiej przejmie na siebie cały ciężar obowiązków, związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego audytu. Wyniki otrzymasz w formie konkretnych zaleceń, wraz z proponowanymi metodami ich praktycznego zastosowania. Wesprzemy Cię także w prawnych aspektach wdrażania zaleceń i zadbamy o to, aby cały proces przebiegł sprawnie i możliwie bez komplikacji. 

Skontaktuj się

+48 32 251 49 17
Zespół hospitality

Pozostałe usługi


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×