RODO w hotelu

Usługa Hospitality Lawyer

Dlaczego warto?

Obowiązki wynikające z RODO dotyczą każdej branży – również hotelarskiej. Monitoring czy prawo do zachowania anonimowości w trakcie meldunku to tylko część kwestii, o które należy zadbać. Każdy Klient ma prawo zażądać informacji na temat tego jakie dokładnie dane przechowuje hotel, co się z nimi dzieje i w jaki sposób są zabezpieczane.

Co zyskujesz?

Powierzenie kwestii związanych z RODO to inwestycja, która się zwraca. Ryzyko jest duże, co potwierdzają pierwsze kary nałożone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zyskujesz nie tylko pewność, że dane osobowe Twoich Klientów są bezpieczne, ale również świadomość, że dołożyłeś wszelkich starań, aby uniknąć przykrych konsekwencji finansowych.

Jak działamy? 

Profesjonalnie przeprowadzimy Cię przez cały skomplikowany proces wdrożenia RODO. Zadbamy również o to, aby w toku działalności Twojego obiektu nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. Możesz liczyć na naszą aktywną postawę i wykorzystanie wyłącznie praktycznych, sprawdzonych rozwiązań.

Skontaktuj się

+48 32 251 49 17
Zespół hospitality

Pozostałe usługi


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×