Inwestowanie w nieruchomosci na Ukrainie. Ryzyka. Інвестиції в нерухомість в Україні. Ризики

28.02.2020

Сьогодні інвестування в українську комерційну та житлову нерухомість є дуже вигідним у порівнянні із іншими європейськими країнами, зважаючи на шалене зростання цього ринку та його порівняно незначне заповнення. Сприяють цьому також нескладні умови входу на ринок, високі доходи з придбаної нерухомості та відносно невеликі витрати на її утримання. Українці традиційно не довіряють свої заощадження банківським установам, надаючи перевагу інвестиціям у квадратні метри. Саме з цих позицій, а також завдяки повній відсутності доступу громадянам та бізнесу до іпотечних запозичень, ринок нерухомості в Україні впродовж уже десятка років є найбільш стабільним та вигідним для інвестицій.
Однак, іноземних інвесторів можуть очікувати значні ризики при здійсненні таких інвестицій в Україні, зважаючи на:
1. перманентну політичну нестабільність, пов’язану із проксі-війною з Росією, а також відсутністю політичного компромісу між заходом та сходом України;
2. економічну нестабільність, пов’язану із переорієнтацією України на співпрацю із країнами Європейського союзу;
3. правову нестабільність, пов’язану із неврегульованістю правил гри на цьому ринку та часту зміну відповідного правового регулювання.

Якщо питання політичної та економічної нестабільності в Україні лежать поза межами впливу інвесторів, то для вирішення оцінки та способів уникнення правових ризиків при інвестуванні в комерційну та житлову нерухомість неможливо обійтись без залучення правників із значним досвідом супроводу таких операцій.

Недостатньо врегульовані правила гри на ринку нерухомості призводять до частих ситуацій обману інвесторів та подальшого тривалого та складного процесу їх з’ясування та вирішення.

Відсутнє правове регулювання діяльності посередників при продажі нерухомості, зокрема їх відповідальності за допущені порушення, що призводить до частих зловживань.

Непрозора оцінка об’єктів нерухомого майна та відсутність системи оприлюднення її результатів також не дозволяє визначити реальну ринкову вартість нерухомості в необхідний проміжок часу, а також сприяє спекуляціям та обману інвесторів з боку недобросовісних продавців.

Відсутність відповідальності нотаріусів в Україні за невідповідність змісту посвідчуваних ними контрактів дійсним намірам сторін також не сприяє захисту прав інвесторів.

З метою уникнення таких ситуацій надважливим є проведення кваліфікованого due diligence за допомогою досвідчених правників.

Адвокатська канцелярія SJW SKA відтепер готова надати необхідну допомогу інвесторам не лише при вирішенні питань перевірки документів об’єктів інвестування, а й в самому процесі придбання майна та у вирішенні усіх формальностей в Україні. Окрім цього, канцелярія готова забезпечити інвесторам повний супровід та сприяння при здійсненні володіння та управління нерухомістю в Україні, а також захист їх прав в українських судах.

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×