Jak dobrać ubezpieczenie przed COVID-19 na wakacyjny wyjazd?

Większość polis turystycznych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, zapewnia podstawową ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19 podczas wakacyjnego wyjazdu. Za dodatkową opłatą, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Wówczas ubezpieczyciel pokryje m.in. koszty przedłużonego pobytu za granicą w wyniku kwarantanny lub izolacji.

Od ubiegłorocznych wakacji, większość towarzystw ubezpieczeniowych nie stosuje w polisach turystycznych zapisów wyłączających ochronę w przypadku wystąpienia pandemii lub epidemii (np. COVID-19). Niektórzy ubezpieczyciele oferują również możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w razie nagłego zachorowania na koronawirusa. Wyjaśniamy w poniższym artykule, na co zwrócić uwagę zawierając umowę z firmą ubezpieczeniową przed wyjazdem na wakacyjny urlop.

Którzy ubezpieczyciele oferują polisy turystyczne z ochroną przed COVID-19?

Obecnie w Polsce kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia turystyczne, które chronią podróżnych przed skutkami zachorowania na COVID-19. Należą do nich m.in.:

 • Allianz,
 • Aviva,
 • AXA Assistance,
 • Ergo Hestia,
 • Europa Ubezpieczenia,
 • Generali,
 • Nationale-Nederlanden,
 • Proama,
 • PZU (ubezpieczenie zapewnia ochronę przed COVID-19 w przypadku wyjazdów, które nie trwają dłużej niż 30 dni),
 • Signal Iduna,
 • Uniqa,
 • Warta,
 • Wiener (ochrona ubezpieczenia nie działa w miejscach, w których ogłoszono stan wyjątkowy). 

Jaki zakres ochrony zapewniają polisy turystyczne z ochroną przed COVID-19?

W ubiegłym roku większość towarzystw ubezpieczeniowych dodało do dotychczas dostępnych na rynku ubezpieczeń turystycznych, ochronę przed COVID-19. Zanim doszło do wybuchu pandemii koronawirusa, znaczna część polis zawierała w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), zapis wyłączający odpowiedzialność ubezpieczyciela od epidemii i wszelkiego rodzaju pandemicznych zachorowań. Teraz się to zmieniło. 

Obecnie kilkunastu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenia turystyczne z ochroną przed COVID-19. Podobnie, jak biura podróży, które sprzedają je w pakiecie z wakacyjnymi wyjazdami. Polisa w podstawowym zakresie zapewnia pokrycie kosztów leczenia po zachorowaniu na koronawirusa, a także zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem testów oraz transportu do Polski. Towarzystwa w ramach świadczeń refundują:

 • koszty leczenia do sumy ubezpieczenia określonej w umowie,
 • koszty testu na COVID-19 (niektórzy ubezpieczyciele tylko w przypadku wyniku pozytywnego, a inni po zaleceniu lekarza niezależnie od otrzymanego rezultatu badania),
 • transportu powrotnego do Polski do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia określonego w umowie, jeśli osoba ubezpieczona utraci możliwość skorzystania z pierwotnie zaplanowanego środka transportu.

W większości towarzystw ubezpieczeniowych, podstawowe ubezpieczenia turystyczne standardowo zawierają ochronę przed COVID-19, dzięki czemu nie trzeba płacić wyższej składki. Ceny zakupu polisy na wakacyjny wyjazd na terenie Europy zaczynają się od około 3-4 zł dziennie. Np. czteroosobowa rodzina (dwoje rodziców i dwoje dzieci), za najtańsze ubezpieczenie tygodniowego wypoczynku w Chorwacji musi zapłacić około 75-80 zł. Jednocześnie można rozszerzyć działanie ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, co wiąże się z wyższą składką.

O jakie ryzyka można rozszerzyć zakres ubezpieczenia chroniącego przed COVID-19?

Opłacając dodatkową składkę, w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych (np. AXA Assistance lub Europa Ubezpieczenia), można rozszerzyć zakres ubezpieczenia turystycznego chroniącego przed COVID-19. W takim przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe pokryją koszty m.in.:

 • przedłużonego pobytu z powodu otrzymania pozytywnego wyniku testu (izolacja). Ubezpieczyciel zrefunduje wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, a także transportu powrotnego do Polski do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia określonego w umowie,
 • przedłużonego pobytu z powodu odosobnienia wynikającego z kontaktu z osobą chorą (kwarantanna). Towarzystwo zrefunduje wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, a także transportu powrotnego do Polski do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia określonego w umowie,
 • przedłużonego pobytu opiekuna z powodu zachorowania dziecka. Ubezpieczyciel zrefunduje wydatki związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem (zwykle do kwoty 100 euro/za dzień maksymalnie przez 7 dni).

Jakie wyłączenia ochrony przed COVID-19 stosują ubezpieczyciele?

Aby uniknąć późniejszych rozczarowań, przed zakupem polisy turystycznej warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Towarzystwa wymieniają w nich listę wyłączeń ochrony ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel określa je indywidualnie. 

Nationale-Nederlanden wyłącza w ubezpieczeniu turystycznym pokrycie kosztów zachorowania na COVID-19, które wynikają z działań wbrew miejscowemu prawu, zakazom i nakazom władz lokalnych, czy wydatków związanych z pobytem na kwarantannie (np. koszt hotelu). Natomiast polisa oferowana przez Wiener nie obowiązuje w miejscach, w których ogłoszono stan wyjątkowy. Część towarzystw nie udziela również pomocy w krajach, które znajdują się poza terytorium Europy i basenu Morza Śródziemnego.

Ile może kosztować leczenie za granicą po zachorowaniu na COVID-19 bez ubezpieczenia?

Wyjazd na wakacje bez ubezpieczenia turystycznego z ochroną przed COVID-19 może być bardzo kosztowny. Z informacji udostępnionych przez Allianz wynika, że średnie koszty leczenia w przypadku zachorowania na koronawirusa wynoszą 7 tys. zł. Jednocześnie ubezpieczyciel wskazuje, że w pojedynczych przypadkach likwidował szkody spowodowane przez wirus na kwotę około 250 tys. zł. 

Z kolei jedna z osób ubezpieczonych w Warcie, zachorowała na COVID-19 podczas podróży do Stanów Zjednoczonych. Koronawirus doprowadził do zapalenia płuc z powikłaniami. Poszkodowanemu udzielono pomocy na ostrym dyżurze. Łączne koszty leczenia z pięciodniową hospitalizacją i transportem ambulansem wyniosły około 150 tys. zł. Pokrył je ubezpieczyciel w ramach polisy turystycznej.

Czy można ubezpieczyć się od rezygnacji z podróży z powodu zachorowania na COVID-19? 

Poza polisami turystycznymi, towarzystwa oferują również możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Jednak do niedawna większość ubezpieczycieli w OWU tego rodzaju polis, wyłączało ochronę na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii (jak np. COVID-19). Obecnie niektóre firmy ubezpieczeniowe nie stosują takich zapisów.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży zadziała, jeśli ubezpieczony jest zmuszony zrezygnować z wakacyjnego wyjazdu, z powodu sytuacji losowych dotykających bezpośrednio jego bądź najbliższych (np. zachorowanie na COVID-19). Ergo Hestia pokryje wydatki związane ze zrezygnowaniem przez ubezpieczonego z wakacyjnego wyjazdu, jeśli doszło do:

 • nagłego zachorowania na COVID-19 ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży,
 • nagłego zachorowania na COVID-19 najbliższego krewnego ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży,
 • śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, najbliższego krewnego ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży.

Co ważne, towarzystwa oferujące ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, nie zwracają wydatków w przypadku:

 • rezygnacji z wakacyjnego wyjazdu, którego przyczyną jest obawa ubezpieczonego przed zachorowaniem na COVID-19 na miejscu wypoczynku,
 • nieudanego wyjazdu, jeśli np. ubezpieczony złamie nogę i będzie musiał część wyjazdu spędzić w hotelowym pokoju.

Czy inne ubezpieczenie niż polisa turystyczna może chronić przed zachorowaniem na COVID-19?

Wraz z rosnącym zainteresowaniem klientów, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę przed COVID-19 nie tylko w polisach turystycznych. Szeroki zakres świadczeń w razie zachorowania na koronawirusa, posiadają również ubezpieczenia na życie (w tym grupowe), szkolne, czy NNW. 

W razie zachorowania na choroby pandemiczne na terenie Polski (w tym COVID-19), Europ Assistance w ubezpieczeniu grupowym na życie – „Pandemia pod kontrolą”, zapewnia bardzo szeroki zakres świadczeń. Tego rodzaju ochrona może być uzupełnieniem polisy turystycznej. W przypadku stwierdzenia u ubezpieczonego koronawirusa, zapewni mu pomoc przed lub po zakończeniu wakacyjnego wyjazdu. Ubezpieczenie gwarantuje m.in.:

 • test na obecność COVID-19,
 • organizację i pokrycie kosztów izolacji domowej,
 • pomoc na różnych etapach przebiegu chorób pandemicznych, w tym ochronę profilaktyczną, podczas kwarantanny, leczenia szpitalnego i po hospitalizacji, a także możliwość skorzystania z usług telemedycznych,
 • opiekę nad dziećmi bądź osobami starszymi,
 • zakupy z dostawą do domu.

Coraz więcej towarzystw (np. PZU), nie stosuje w ubezpieczeniach na życie wyłączeń odpowiedzialności z powodu epidemii lub pandemii. Jeśli tego typu zapisów nie ma w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), polisa będzie chronić ubezpieczonego m.in. w razie zachorowania na COVID-19. Zakres ochrony i wysokość świadczeń jest uzależniona od indywidualnej umowy zawartej z ubezpieczycielem.

Niektóre ubezpieczenia szkolne NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), zapewniają ochronę uczniom w razie zachorowania na COVID-19. Zwykle ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe odszkodowanie, jeśli przyczyną pobytu dziecka w szpitalu był koronawirus.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie turystyczne z ochroną przed COVID-19?

Jak wyjaśniliśmy w powyższym artykule, obecnie większość ubezpieczeń turystycznych zawiera ochronę przed COVID-19. Zakres polisy turystycznej należy dopasować indywidualnie do miejsca i celu wakacyjnego wyjazdu. Najważniejszym elementem jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia i rodzaje refundowanych świadczeń medycznych, które są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Należy się z nimi dokładnie zapoznać przed zawarciem umowy. 

Szczególnie warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia. W przypadku podróży na terenie Europy powinna wynieść co najmniej 30 tys. euro, a poza Starym Kontynentem przynajmniej 60 tys. euro. Jeśli planujemy wakacyjny wyjazd do krajów słynących z bardzo drogiej opieki medycznej, jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia czy Australia, warto kupić polisę turystyczną z wyższą kwotą (np. AXA Assistance oferuje refundację świadczeń medycznych do 40 mln zł). Do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, towarzystwo pokryje m.in. następujące świadczenia związane z zachorowaniem na COVID-19:

 • zakup przeprowadzonych testów i badań, przepisanych lekarstw, pobytu w szpitalu oraz na OIOM-ie, transportu medycznego poszkodowanego pomiędzy placówkami lub ze szpitala do domu,
 • koszty powrotu do Polski, jeśli nie był możliwy pierwotnym środkiem transportu z powodu zachorowania na koronawirusa (izolacja), 
 • koszty późniejszego powrotu do Polski po odbytej kwarantannie z powodu podejrzenia kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, jeśli pierwotny środek transportu nie mógł być wykorzystany,
 • koszty zakwaterowania w hotelu, pomiędzy wyjściem ze szpitala po zachorowaniu na koronawirusa do daty powrotu do Polski środkiem transportu zorganizowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • koszty przeprowadzenia testu na obecność COVID-19 przed powrotem do Polski po zachorowaniu na koronawirusa,
 • koszty pobytu opiekuna z powodu zachorowania dziecka na COVID-19,
 • koszty transportu zwłok do Polski w przypadku śmierci z powodu zakażenia koronawirusem.

Co warto wiedzieć?

 1. Obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia turystyczne z ochroną przed COVID-19.
 2. Podstawowe ubezpieczenia turystyczne z ochroną przed COVID-19, pokrywają koszty leczenia, wykonanych testów oraz powrót do Polski, jeśli nie był możliwy pierwotnym środkiem transportu.
 3. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w razie nagłego zachorowania na COVID-19.
 4. Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne przed COVID-19

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni podróżnego na całym świecie?

To zależy od zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które każdy ubezpieczyciel określa indywidualnie. Niektóre towarzystwa wyłączają zakres ochrony przed COVID-19 poza Europą i krajami basenu Morza Śródziemnego, a także w miejscach, w których wprowadzono stan wyjątkowy.

Czy EKUZ wystarczająco chroni przed COVID-19?

Nie. Bezpłatnie wydawana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), działa jedynie na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Refunduje tylko podstawowe świadczenia medyczne. Brak wykupionej polisy turystycznej w razie nagłego i poważnego zachorowania na COVID-19 podczas wakacji za granicą, może skutkować np. koniecznością pokrycia wysokich kosztów pobytu w szpitalu z własnych środków.

Czy ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia na COVID-19, jeśli przekroczą sumę ubezpieczenia?

Nie. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia zachorowania na COVID-19 do sumy ubezpieczenia określonej w OWU polisy turystycznej. Jeśli będą wyższe, poszkodowany będzie musiał dopłacić nadwyżkę z własnych środków.

Ostatnie posty

Scroll to Top