Klauzula informacyjna formularza kontaktowego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
przesyłając do nas swoje dane osobowe w celu kontaktu wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych, w sprawie w której zwraca się Pani/Pan do nas.
W związku z powyższy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) zobowiązani jesteśmy przekazać Pani/Panu następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Francuskiej 34.
 • Dane osobowe, które dobrowolnie Pani/Pan podaje w celu kontaktu z Administratorem, będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie, w której Pani/Pan kontaktuje się z nami. Podstawą prawna przetwarzania jest zgoda, stosownie do art. 6, ust. 1 lit a) RODO. Chyba, że Pani/Pana dane otrzymaliśmy już wcześniej i podstawą ich przetwarzania są inne przepisy RODO, które zostały przedstawione w odrębnej klauzuli informacyjne.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, biuro rachunkowe, banki, Poczta Polska, Arpid Sp. z o.o. i inne podmioty w zależności od tego w jakiej sprawie kontaktuje się Pani/Pan z nami za pomocą formularza kontaktowego.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, do czasu załatwienia sprawy, w której kontaktuje się Pani/Pan z nami, a po tym terminie do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu określonego przepisami prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wyrażenie zgody na przewarzanie Pani/Pana danych kontaktowych jest dobrowolne i może być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji na podstawie Pani/Pana danych, w szczególności nie będzie dokonywał na ich podstawie profilowania.

 


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×