Klauzula Informacyjna

Od 25 maja 2018 r. stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

W związku z tym pragniemy wyjaśnić zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz przedstawić Państwu podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Ponieważ przetwarzamy dane osobowe w różnych kategoriach osób, w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne poniżej przygotowaliśmy dla Państwa odpowiednią, wymaganą przez RODO informację, w zależności od tego do której grupy osób Państwo należą, prosimy o skorzystanie z odpowiednich linków:

 1. Klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku klientów będącymi osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – do osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów i innych osób działających w imieniu i z upoważnienia tych klientów. – Informacja dla klientów
 2. Dostawców będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców, a także a w przypadku dostawców będącymi osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej osób ich reprezentujących i działających w ich imieniu lub  z ich upoważnienia. – Informacja dla dostawców
 3. Osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię w oparciu o umowy o pracę, umowy zlecenia lub inne umowy cywilnoprawne. – informacja do członków zespołu kancelarii i osób współpracujących, w szczególności sybstytutów działających bezpośrednio na zlecenie Kancelarii.

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×