Klauzula Informacyjna

Od 25 maja 2018 r. stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Pragniemy wyjaśnić zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz przedstawić Państwu podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Ponieważ przetwarzamy dane osobowe w różnych kategoriach osób, w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne, poniżej przygotowaliśmy dla Państwa odpowiednią, wymaganą przez RODO informację, w zależności od tego, do której grupy osób Państwo należą, prosimy o skorzystanie z odpowiednich linków:

  1. Klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku klientów będącymi osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – do osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów i innych osób działających w imieniu i z upoważnienia tych klientów. – Informacja dla klientów.
  2. Dostawców będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców, a także w przypadku dostawców będącymi osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej osób ich reprezentujących i działających w ich imieniu lub z ich upoważnienia. – Informacja dla dostawców.
  3. Osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię w oparciu o umowy o pracę, umowy zlecenia lub inne umowy cywilnoprawne. – Informacja do członków zespołu kancelarii i osób współpracujących oraz substytutów działających bezpośrednio na zlecenie Kancelarii. 
  4. Osób, których dane przetwarzamy w związku z rekrutacją prowadzoną na podstawie ogłoszeń, które publikujemy lub w przypadku nadesłania do nas danych kandydatów bez związku z ogłoszeniem – Informacja dla kandydatów do pracy.
Scroll to Top