Dawid Mirek

DAWID MIREK

Współpracuje z Kancelarią Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy od 2019 roku. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Występował w imieniu największych towarzystw ubezpieczeniowych już od rozpoczęcia aplikacji w 2016 r.

Jako radca prawny wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, kontynuuje specjalizowanie się w postępowaniach sądowych związanych z rynkiem ubezpieczeniowym.

Dzieli się zdobytą na tym obszarze prawa wiedzą i doświadczeniem poprzez publikacje komentarzy i artykułów w prasie branżowej. Posiada uprawnienia mediatora – dzięki ukończonym studiom podyplomowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Scroll to Top