Grzegorz Dziurski

GRZEGORZ DZIURSKI

Specjalizuje się w postępowaniach egzekucyjnych. Nadzoruje procesy restrukturyzacji należności i zobowiązań. Od ponad 15 lat z sukcesem odzyskuje należności dla klientów kancelarii (m.in. dla towarzystw ubezpieczeniowych).

W kancelarii kierował zespołem sporządzającym opracowania prawno-ekonomiczne. Na zlecenie Ministra Skarbu sporządzał analizy przedprywatyzacyjne. Prowadził przedtransakcyjne due diligence dla funduszy private equity i Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Był także uczestnikiem licznych szkoleń, w tym VI edycji Sandler Selling Camp.

Prywatnie pasjonat kolarstwa.

Scroll to Top