Krzysztof Woryna

KRZYSZTOF WORYNA

Adwokat z 25-letnią praktyką zawodową. Przez kilka lat pełnił funkcję doradcy ds. prawnych w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna In-surance Group.

W swojej karierze, jako pełnomocnik i obrońca, z powodzeniem prowadzi procesy karne, cywilne i gospodarcze. Wspomaga klientów w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i w prawie gospodarczym. Obsługując zaś od lat Żłobek Miejski w Katowicach, jest ekspertem w tematyce prawnej dotyczącej opieki żłobkowej.

Adwokackie doświadczenie procesowe zdobywał m.in. jako uczestnik konkursów krasomówczych. W Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego odbywał również studia doktoranckie. Jest autorem licznych poradników prawnych oraz artykułów publikowanych m.in. w takich czasopismach jak „Monitor Prawniczy” i „Samorząd Terytorialny”.

Prywatnie miłośnik turystyki pieszej, zwłaszcza gór.

Scroll to Top