Nowelizacja KSH 

4 kwietnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która wprowadza rewolucyjne zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052). Większość zmian wynikających z ustawy wjedzie w życie 13 października 2022 roku. 

Znaczna część środowiska prawniczego ocenia rozwiązania wprowadzane nowelizacją jako kontrowersyjne. Uchwalone zmiany w przeważającej mierze dążą do wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych i wprowadzają do polskiego porządku prawnego tzw. Prawo holdingowe. 

Nowelizacja wprowadza do obrotu prawnego definicję „grupy spółek” oraz cały dział Kodeksu spółek handlowych normujący zasady funkcjonowania takiej grupy, w tym w szczególności: 

  • „oderwanie” interesu wspólników od interesu samej spółki,
  • możliwość wydawania przez spółkę dominującą spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, 
  • nowe możliwości w zakresie przymusowego wykupu udziałów lub akcji mniejszościowych wspólników/akcjonariuszy. 

Rozwiązania wprowadzane przez nowelizację w zakresie „Grupy spółek” należy ocenić jako skomplikowane, co z pewnością nie będzie zachęcało do korzystania z nich przez podmioty prywatne, niepowiązane ze Skarbem Państwa. 

Ostatnie posty

Scroll to Top