Nowelizacja KSH 

24.06.2022

4 kwietnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która wprowadza rewolucyjne zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052). Większość zmian wynikających z ustawy wjedzie w życie 13 października 2022 roku. 

Znaczna część środowiska prawniczego ocenia rozwiązania wprowadzane nowelizacją jako kontrowersyjne. Uchwalone zmiany w przeważającej mierze dążą do wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych i wprowadzają do polskiego porządku prawnego tzw. Prawo holdingowe. 

Nowelizacja wprowadza do obrotu prawnego definicję „grupy spółek” oraz cały dział Kodeksu spółek handlowych normujący zasady funkcjonowania takiej grupy, w tym w szczególności: 

 • „oderwanie” interesu wspólników od interesu samej spółki,
 • możliwość wydawania przez spółkę dominującą spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, 
 • nowe możliwości w zakresie przymusowego wykupu udziałów lub akcji mniejszościowych wspólników/akcjonariuszy. 

Rozwiązania wprowadzane przez nowelizację w zakresie „Grupy spółek” należy ocenić jako skomplikowane, co z pewnością nie będzie zachęcało do korzystania z nich przez podmioty prywatne, niepowiązane ze Skarbem Państwa. 

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×