O nas

Historia

W 2001 roku w oparciu o małą pszczyńską kancelarię ś.p. mecenasa Bogdana Strażeckiego grupa zapalonych młodych aplikantów zapoczątkowała budowę jednej z najbardziej liczących się obecnie kancelarii w regionie.

W roku 2003 w Katowicach w małym lokalu przy ul. Skłodowskiej formalnie rozpoczęła działalność kancelaria Strażeccy i Wspólnicy Spółka Komandytowa Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Prawnych.

Rozwiń więcej

Dzięki zapałowi i solidnej pracy wkrótce mieszkanie w kamienicy stało się niewystarczające zarówno dla nas, jak i dla licznego, stale rosnącego grona naszych klientów. Najpierw przenieśliśmy biura na ulicę Mariacką, a w 2011 roku na I piętro eleganckiego biurowca w nowopowstałym Centrum Biurowym Francuska przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Skontaktuj się

CSR

Podzielamy opinię, że nowoczesny biznes winien być społecznie wartościowy z punktu widzenia interesów konsumentów, potrzeb współpracowników i społeczności lokalnej, czy też dóbr środowiska naturalnego.

Jak inne liczące się przedsiębiorstwa, tak i nasza kancelaria czuje się społecznie odpowiedzialna i myśli o innych w następujących czterech powiązanych ze sobą obszarach:

 • Jako spółka prawnicza, stanowimy przedsiębiorstwo wchodzące w skład ogromnego systemu gospodarczego. Społeczeństwo oczekuje od nas świadczenia rzetelnej pomocy prawnej. My taką, najwyższej jakości usługę staramy się sumiennie dostarczać od lat i uznajemy to za nasz oczywisty obowiązek.
 • W zamian za możliwość rozwoju i generowania zysków oczekuje się od nas legalnego postępowania. Szczególnie na nas, jako prawnikach, spoczywa ten obowiązek. Stąd zawsze i w każdych okolicznościach działamy zgodnie z prawem.

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×