Prawo w obliczu koronawirusa

19.03.2020

Życie prawnicze w naszej kancelarii to ostatnio „Frankowicze” i przepisy o upadłości konsumenckiej. A tu nagle pandemia! Co to jest? Jak określić ten stan? Czy to siła wyższa? To jak ją zdefiniować? A może spojrzeć na to wszystko szerzej?

Ten tekst nas zainspirował:

„Prawo nie jest nam dane po to żeby nas dręczyć, zawężać horyzonty, pozbawiać wolności. Prawo jest nam dane, aby chronić naszą godność, wartość i wolność. Prawo to minimum życia moralnego, które nas obowiązuje, więc zawężanie go sprawia, że popadamy w iluzję”.

Szanujmy interesy innych i nie nadużywajmy sytuacji, w której się znaleźliśmy. Podchodźmy do spraw indywidualnie z należytą empatią i atencją. Patrzmy na sprawy szerzej. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją gdzie interesy ludzi były tak zbieżne z interesami dużych firm. Nagle widzimy, że za tymi wszystkimi anonimowymi z pozoru podmiotami stoją ludzie tacy jak my.

Polecam wszystkim seriale w stylu „W garniturach”. Przy nich, z przymrużeniem oka, można zobaczyć namiastkę tego jak działa bardzo zindywidualizowany system precedensowy i myślenie „out of the box”. Bo taki z definicji jest system anglosaski, którego jestem wielkim wielbicielem.

A co do naszego systemu, to myślę, że nastały czasy prawdziwych prawników.

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×