Obsługa prawna świadczona przez zespół prawników kancelarii jest wykonywana rzetelnie i należycie oraz zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przez HDI
dr Zbigniew Staszak, prezes zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zlecenie zostało wykonane w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny z oczekiwaniami eCoffee Sp. z o.o.
Grzegorz Brydak, prezes zarządu Costa Coffee (eCoffee Sp. z o.o.)

Dzięki Państwa zaangażowaniu, doradcy podatkowi otrzymali dzieło zawierające informacje i wskazówki, jak zachowywać się w najtrudniejszych sytuacjach, z którymi mogą spotkać się, wykonując swój zawód
Irena Sobierska, sekretarz Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Pomoc prawna i usługi doradztwa zrealizowane przez zespół prawników Kancelarii, były wykonane w sposób należyty, terminowy i zgodny z oczekiwaniami Zarządu
Henryk Grzonka, prezes zarządu Radio Katowice S.A.

Obsługa prawna była świadczona w sposób terminowy i należyty, czego potwierdzeniem jest zawarcie przez KFK S.A. czterech Umów o udzielenie wsparcia finansowego
dr Czesław Gawłowski, prezes zarządu Kapitałowego Funduszu Kapitałowego S.A.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×