Blog

Szkoda naprawa ubezpieczenie

Nie ma automatyzmu!

Po pojawieniu się uchwały Sądu Najwyższego z 6 października 2022 r. w sprawie III CZP 119/22 wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na publikację uzasadnienia przedmiotowej uchwały, zastanawiając się, jaki los czeka „rabaty”

Czytaj więcej »

Nowelizacja KSH 

4 kwietnia 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która wprowadza rewolucyjne

Czytaj więcej »
Scroll to Top