Ukrainian desk

W 2018 roku, nasza Kancelaria we Lwowie obchodziła 15-lecie swojego istnienia. Była msza święta w intencji Kancelarii, zwiedzanie miasta, imprezy… Pełna integracja ponad dwudziestoosobowego zespołu. Zakochaliśmy się w tym miejscu.

Wtedy poznałem Yuriia Anokhina – pasjonata prawa, świetnego adwokata i jak o sobie mówi – realistę. On wprowadził mnie w meandry ukraińskich realiów. Sprowadzał mnie na ziemię w moich optymistycznych wizjach. Odbywaliśmy spotkania z ukraińskimi przedsiębiorcami, uczestniczyliśmy razem w rozprawach sądowych i załatwialiśmy sprawy w urzędach. Dzięki Niemu poznałem Ukrainę i Ukraińców. Pomimo gigantycznych podziałów historycznych, zdałem sobie wówczas sprawę jak to wszystko jest nam w gruncie rzeczy bliskie…

Poczułem się jak w domu, choć tam od kilku lat w Ukrainie trwała wojna – czego niestety świat jeszcze nie chciał wówczas dostrzec.

Dostrzegliśmy wojnę z całą mocą dokładnie rok temu – 24 lutego 2022. Nagle podziały między Polakami a Ukraińcami zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Pierwszy telefon, jaki wykonałem tego dnia był… do Yuriia. Długo musiałem go przekonywać, że bezpieczeństwo Jego rodziny jest najważniejsze. Po kilku dniach odbierałem z granicy Jego przerażoną żonę i dwóch uśmiechniętych od ucha do ucha, ufnych synów. Przez kilka następnych miesięcy nasze rodziny mieszkały razem.

Ukraińska rodzina zmotywowała mnie do działania. Dlatego cały zespół Kancelarii włączył się w ewakuacje rodzin prawników i klientów ze Lwowa. Właściwie każdego dnia odbieraliśmy kogoś z granicy i lokowaliśmy w bezpiecznym miejscu.

Od kilku miesięcy jest też z nami Yurii. Jako jeden z pierwszych w Polsce przechodzi procedurę wpisania na listę prawników zagranicznych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Biuro we Lwowie jest obecnie zamknięte. Nasza ukraińska aktywność prawnicza została przeniesiona na Śląsk, który – po Warszawie – stał się najbardziej popularnym miejscem osiedlania się uchodźców.

We Lwowie zdalnie pracuje z nami Mariia, Bohdan i trzech Romanów. Na miejscu polski zespół aż się pali do pracy. Działamy pełną parą. Opiekujemy się wszystkimi naszymi klientami z Ukrainy. Pomagamy w przenoszeniu, zakładaniu i prowadzeniu biznesów w Polsce. Inspirujemy do dalszych działań i zachęcamy do integracji z Polską i z Europą, której niedługo Ukraina będzie pełnoprawną częścią. Daj Bóg!
– Adam Strażecki

www.strazeccy.com.ua
Yuriy Anokhin
Adwokat
Praw­nik i spe­cja­li­sta w za­kre­sie kom­plek­so­wej ob­słu­gi przed­się­biorstw i trans­ak­cji na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Doświadczony w obszarach: świad­cze­nie wspar­cia praw­ne­go dla bi­zne­su, in­te­re­sów pry­wat­nych, w tym nie­ru­cho­mo­ści i in­we­sty­cji, opo­dat­ko­wa­nie, ochro­na...
Czytaj więcej
Skontaktuj się

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×