Usługa zgodności (Compliance)

Celem usługi compiance jest pomoc Klientom w zapewnieniu, bby ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były spójne z wymogami prawa.

Analiza prawna zgodności może mieć charakter jednorazowy, zakończony raportem lub ustnymi zaleceniami, a następnie przygotowaniem odpowiednich zmian w dokumentacji i zaleceń w działaniu. Najlepszym rozwiązaniem jest usługa mająca charakter permanentny, polegająca na bieżącej opiece, w sposób ewolucyjny pozwalająca na bieżąco dostosowywać wewnętrzne reguły działania do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa oraz uwzględniająca stosowny i rzeczywisty czas na wprowadzanie zmian.
Usługa compliance obejmuje również wszystkie aspekty korporacyjne i związane z nimi obowiązki rejestrowe Klientów, w szczególności związane z Krajowym Rejestrem Spółek

Dla naszych Klientów udostępniamy specjalne oprogramowanie dzięki któremu, łatwiej jest im zarządzać wewnętrzną dokumentacją, a nam pozwala sprawnie świadczyć usługę zgodności.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×