Fuzje i przejęcia

Prawnicy kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy swoje doświadczenie w zakresie transakcji fuzji oraz przejęć zdobywali latami reprezentując zróżnicowane grono podmiotów. Doradzamy w operowaniu zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Działamy kompleksowo, zachowując pełną przejrzystość działań z naszymi klientami. Dzięki temu czas trwania wszystkich formalnych procesów jest znacznie skrócony, a przedsiębiorstwa nie są narażone na kosztowne przestoje w swoim funkcjonowaniu.

Zakres naszego doradztwa obejmuje między innymi:

 • stworzenie od podstaw dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie potencjalnych zagrożeń prawnych wiążących się z transakcją
 • sformułowanie dopasowanego planu biorącego pod uwagę najkorzystniejszą perspektywę prawną oraz podatkową
 • uzyskanie koniecznych zgód oraz pozwoleń

Doradzamy zarówno podmiotom przejmującym, jak i tym przygotowującym się do sprzedaży swoich przedsiębiorstw nowym inwestorom.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×