Postępowanie cywilne

Nasza kancelaria prowadzi szereg usług, dzięki którym postępowania przed sądem są ograniczone do bezwzględnego minimum. Nasi specjaliści reprezentują klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym.

W ramach współpracy zapewniamy między innymi:

 • doradztwo przy zawieraniu ugód w toku postępowań sądowych
 • wsparcie klientów podczas mediacji
 • monitorowanie egzekucji wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika

Nasi prawnicy cały czas monitorują zmiany w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować usługi na najwyższym poziomie, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×