Procesy budowlane i inwestycyjne

W ramach współpracy z naszą kancelarią, doświadczeni specjaliści doradzają jak w bezpieczny sposób przygotować oraz zrealizować swoje cele inwestycyjne.

Nasze doradztwo obejmuje zarówno projekty mające charakter przemysłowy, jak i deweloperski.

Nadzorujemy cały proces inwestycyjny, dbając o to by obowiązki każdej ze stron były spełnione. Nie stoimy z boku, lecz żywo angażujemy się w cały proces, będąc u boku klienta na każdym jego etapie – od momentu planowania, poprzez analizę na realizacji kończąc.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w celu uzyskania korzystnych decyzji, które pozwolą na kontynuowanie procesu budowlanego (jak np. decyzje o warunkach zabudowy, środowiskowe, wydanie niezbędnych pozwoleń itd.)

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi naszych klientów, czynnie współpracujemy ze specjalistami z różnorodnych dziedzin jak: architektura, ochrona środowiska, czy kształtowanie terenów zielonych. W rezultacie jesteśmy w stanie pomóc zrealizować praktycznie każde zamierzenie inwestycyjne naszych klientów.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×