Aktualności

Postępowanie cywilne

04.02.2018 |

Nasza kancelaria prowadzi szereg usług, dzięki którym postępowania przed sądem są ograniczone do bezwzględnego minimum. Nasi specjaliści reprezentują klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz Sądem Najwyższym. W ramach współpracy zapewniamy między innymi: doradztwo przy zawieraniu ugód w toku postępowań sądowych wsparcie klientów podczas mediacji monitorowanie egzekucji wyroków sądowych zabezpieczenie majątku dłużnika Nasi prawnicy cały czas […]

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych

20.02.2018 |

W trakcie audytów, wdrożeń i bieżącego doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych najczęściej spotykamy się następującymi pytaniami ze strony klientów: Jakie kary grożą nam za niestosowanie RODO i czy poza karami są jeszcze jakieś inne poważne konsekwencje braku ochrony danych osobowych? Co mamy zrobić w przypadku naruszenia, czy zgłaszać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych i […]

Czytaj więcej

Analizy prawne (due diligence)

04.02.2018 |

W ramach współpracy z nasza kancelarią przeprowadzamy szereg czynności mających na celu określenie aktualnego stopnia ryzyka, wiążącego się z zmianami w bieżących działaniach jak np. fuzje, wydzielenie lub sprzedaż przedsiębiorstwa). Analizy due diligence są niezbędne do optymalnego przygotowania się do przyszłych negocjacji z inwestorem. Zapewniamy między innymi: identyfikację oraz oszacowanie szerokiego spektrum ryzyka wiążącego się […]

Czytaj więcej

Usługa zgodności (Compliance)

04.02.2018 |

Celem usługi compiance jest pomoc Klientom w zapewnieniu, bby ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były spójne z wymogami prawa. Analiza prawna zgodności może mieć charakter jednorazowy, zakończony raportem lub ustnymi zaleceniami, a następnie przygotowaniem odpowiednich zmian w dokumentacji i zaleceń w działaniu. Najlepszym rozwiązaniem jest usługa mająca charakter permanentny, polegająca na bieżącej opiece, w […]

Czytaj więcej

Procesy budowlane i inwestycyjne

04.02.2018 |

W ramach współpracy z naszą kancelarią, doświadczeni specjaliści doradzają jak w bezpieczny sposób przygotować oraz zrealizować swoje cele inwestycyjne. Nasze doradztwo obejmuje zarówno projekty mające charakter przemysłowy, jak i deweloperski. Nadzorujemy cały proces inwestycyjny, dbając o to by obowiązki każdej ze stron były spełnione. Nie stoimy z boku, lecz żywo angażujemy się w cały proces, […]

Czytaj więcej

Fuzje i przejęcia

04.02.2018 |

Prawnicy kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy swoje doświadczenie w zakresie transakcji fuzji oraz przejęć zdobywali latami reprezentując zróżnicowane grono podmiotów. Doradzamy w operowaniu zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Działamy kompleksowo, zachowując pełną przejrzystość działań z naszymi klientami. Dzięki temu czas trwania wszystkich formalnych procesów jest znacznie skrócony, a przedsiębiorstwa nie są narażone na […]

Czytaj więcej

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×