Odszkodowania majątkowe

Nasze doświadczenie obejmuje zastępstwo prawne w sprawach związanych ze szkodami majątkowymi – począwszy od prawidłowego przekazania stanowiska i złożenia odpowiednich wniosków dowodowych w pierwszym piśmie (pozew, odpowiedź na pozew lub sprzeciw od nakazu zapłaty) przez weryfikację i przygotowanie ewentualnych zarzutów do opinii biegłego sądowego (którego zdanie w tego rodzaju sprawach jest właściwie decydujące), aż po analizę uzasadnienia wyroku i rekomendacji co do zasadności apelacji.

Dochodzenie roszczeń przed sądem nie wymaga pełnomocnika, ale postępowanie sądowe (szczególnie przed sądem gospodarczym) wymaga znajomości przepisów i szybkiego reagowania. Wsparcie doświadczonego pełnomocnika jest zatem nieodzowne. 

A dlaczego doświadczonego? Postępowanie sądowe wymaga szybkiego podejmowania decyzji na sali sądowej, sprawnego zadania pytań świadkom i biegłym sądowym oraz reagowania na ich odpowiedzi w taki sposób, aby były korzystne dla nas. Doświadczenie powoduje, że pewne sytuacje widzieliśmy wcześniej i wiemy jakie mogą rodzić konsekwencje.

Scroll to Top