Odszkodowania medyczne

Corocznie rośnie liczba spraw sądowych o błąd medyczny. Jest to delikatny, a jednocześnie kontrowersyjny temat, gdyż związany jest z narażeniem zdrowia albo nawet życia pacjenta.

Błąd medyczny to zawinione działanie (zaniechanie) osoby wykonującej zawód medyczny, które pozostaje w sprzeczności z wiedzą i praktyką medyczną, jak również należytą starannością w związku z udzielaniem pacjentowi świadczenia.

Nie każde niepowodzenie medyczne oznaczać jednakże będzie, iż doszło do błędu. Nawet bowiem przy zachowaniu należytej staranności i postępowaniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia powikłań i powstania szkody. Każda, nawet najprostsza interwencja medyczna wiąże się bowiem z możliwością wystąpienia niepożądanych skutków.

Najtrudniejsza kwestią w sprawach o błąd medyczny jest właściwa ocena, czy w ogóle do błędu doszło, a jeśli tak to na czym polegał oraz czy zachodził adekwatny związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieprawidłowym zachowaniem personelu, a powstałą szkodą. Pamiętać należy, iż ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na stronie powodowej, czyli osobie która domaga się odszkodowania.

Nierzadko skuteczna obrona swojego stanowiska (zarówno poszkodowanego pacjenta, jak również lekarza, wobec którego wniesiono powództwo) wymaga posiadania doświadczenia procesowego i specjalistycznej wiedzy. Podczas prowadzenia sprawy korzystamy nie tylko z własnego doświadczenia, ale również z wiedzy i doświadczenia niezależnych ekspertów medycznych, współpracujących z kancelarią, bowiem każda sprawa medyczna wymaga indywidualnego podejścia.

Scroll to Top