Odszkodowania osobowe

Wpadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, nieszczęśliwy wypadek – te zdarzenia niejednokrotnie powodują szkodę majątkową lub krzywdę.

Jako kancelaria posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów, przedmiotem których są roszczenia mające na celu rekompensatę doznanego uszczerbku majątkowego i niemajątkowego.

Aktywnie uczestniczymy w postępowaniach sądowych, w sprawach o zadośćuczynienie, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub z tytułu zwiększonych potrzeb, a także w sprawach o odszkodowanie m.in. za koszty leczenia, rehabilitacji koszty opieki, czy koszty dojazdów do placówek medycznych. W tym zakresie współpracujemy także z niezależnymi ekspertami medycznymi.

Nasza kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, a także prowadzi negocjacje ugodowe, również przed mediatorem. Nadrzędnym celem negocjacji z udziałem przedstawiciela kancelarii jest zawarcie jak najkorzystniejszej dla Klienta ugody.

Scroll to Top