Odszkodowania specjalistyczne

Ubezpieczenia specjalistyczne i dochodzenie odszkodowań z tego tytułu – pod tą tajemniczą nazwą kryje się zbiór ubezpieczeń związanych zarówno z prowadzeniem działalności biznesowej, jak i podróżami zagranicznymi, podróżami lotniczymi, czy ubezpieczeniem odnawialnych źródeł energii. 

Szereg umów handlowych, kontraktów codziennie podpisywanych przez członków zarządu, bądź mniejszych przedsiębiorców, wymaga dla swej realizacji i bezpieczeństwa obrotu wszystkich stron – zabezpieczenia. Z pomocą przychodzą tutaj gwarancje ubezpieczeniowe. Nasz zespół od lat specjalizuje się zarówno w zakresie opiniowania, negocjowania i analizy samych dokumentów gwarancyjnych, jak i w zakresie procesów związanych z realizacją należności wynikających z tych dokumentów – po obu stronach procesu gwarancyjnego. 

Nieocenionym narzędziem ochrony dla osób fizycznych, będących członkami zarządu, rady nadzorczej, prokurentami czy dyrektorami w zakresie ich osobistej odpowiedzialności, wynikającej z pełnienia funkcji, jest ubezpieczenie członków władz popularnie zwane D&O. 

Przechodząc z życia zawodowego na grunt prywatny, pamiętać należy o ochronie kosztów leczenia, transportu, czy pobytu w szpitalu (ubezpieczenia zagraniczne), ubezpieczenie podroży lotniczych czy wreszcie – zabezpieczenie tak cennych odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe, fotowoltaika itp.).

Scroll to Top