Nasi eksperci

Poznaj zespół, który będzie Twoją przewagą, zasilając swoim doświadczeniem Twoje Towarzystwo Ubezpieczeniowe czy przedsiębiorstwo.

Kilkaset spraw sądowych zakończonych korzystnie dla Ubezpieczycieli i znaczące oszczędności poczynione przez naszych Klientów są naszym najlepszym portfolio.

Adam Strażecki
partner zarządzający / adwokat
Robert Jaliński
partner zarządzający
Krzysztof Woryna
partner
Tomasz Jędrzejczyk
partner
anna piorun
Anna Piorun-Wilczek
Partner
Malwina Sikora
radca prawny
Maria Moćko-Łudzeń
radca prawny
Aleksandra Krowińska-Giza
adwokat
Maciej Tomczykiewicz
adwokat
Grzegorz Dziurski
project manager
Yuriy Anokhin
Adwokat
Artur Łebecki
doradca podatkowy

Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×