Skontaktuj się

Anna Piorun-Wilczek

Partner

Od 2004 roku wspiera prawnie renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe. Jest jednym z niewielu ekspertów w kraju z tak dużym doświadczeniem w obszarze prawa ubezpieczeniowego.

Aktualnie współpracuje z kilkoma ubezpieczycielami w tym w szczególności z numerem dwa na rynku polskim tj. TUiR Warta S.A. Przez 12 lat była zatrudniona w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Wcześniej w latach 2004-2009 brała udział w obsłudze prawnej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia.

Specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Jest autorytetem w tematyce ubezpieczeń finansowych oraz ubezpieczeń związanych z ryzykami budowy (OC ryzyk budowlano-montażowych). Była zaangażowana w obsługę kontraktów realizowanych na podstawie standardów FIDIC — w tym największych realizacji tego typu w Polsce związanych z infrastrukturą kanalizacyjną i wodociągową opiewających na setki milionów złotych, a, prowadzonych przez czołowe światowe firmy budowlane. Z kancelarią Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy pracuje od jej powstania. W ramach kancelarii zbudowała i zarządza zespołem ds. obsługi spraw komunikacyjnych, który prowadzi około 2 tysiące spraw sądowych. Cyklicznie szkoli służby likwidacyjne ubezpieczycieli z zakresu prawa ubezpieczeń.

Anna Piorun-Wilczek od 2021 roku jest jednym z partnerów kancelarii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prywatnie jest pasjonatka zwierząt, podróży i motoryzacji.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×