Skontaktuj się

Artur Łebecki

doradca podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 20-letnim stażem pracy w sektorze przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, z doświadczeniem w prawie bilansowym. Odpowiada za wszelkie procesy księgowe, płacowe oraz strategie podatkowe klientów. Pełnił funkcję głównego księgowego w ramach grupy kapitałowej American Heart of Poland. Zarządzał działami księgowymi i współtworzył zespoły pracownicze jej spółek zależnych.

Specjalizuje się w audytach podatkowych, w tym wewnątrzgrupowych oraz w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Przeprowadził liczne procesy likwidacji spółek, a także przekształcenia i wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw. Uczestniczył w procesach restrukturyzacji spółek, postępowaniach układowych i sanacyjnych. Nadzorował przenoszenie pracowników, tworzenie dokumentacji podatkowych i cen transferowych.

Ekspert branży medycznej, specjalizujący się w tematyce wytycznych AOTMiT i opodatkowania podmiotów medycznych. Brał udział w tworzeniu narzędzi ułatwiających rozliczanie kontraktów NFZ.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oddział Śląski (nr 12094).
Po pracy udziela się społecznie. Jest założycielem, koordynatorem i członkiem wielu organizacji NGO. Prywatnie jest również regularnie koncertującym basistą w zespole postrockowym Besides, z którym w roku 2014 wygrał talent show Must Be The Music. Jest pasjonatem fotografii analogowej, którą tworzy, używając między innymi modelu aparatu, który był na księżycu.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×