Skontaktuj się

Lev Kuznietsov

Adwokat

Posiada duże doświadczenie w pracy na wyższych stanowiskach w agencjach rządowych (2004 – 2019). Może pochwalić się wachlarzem kontaktów w kręgach rządowych i prawniczych. Wyróżnia się ponadprzeciętnymi zdolnościami komunikacyjnymi.

Od 2019 roku prowadzi praktykę jako private lawyer, a od 2020 roku jest szefem firmy z branży finansowej.

Absolwent studiów na wy­dzia­le pra­wa Uni­wer­sy­te­tu Lwow­skie­go. Jego zainteresowania wiążą się z zamiłowaniem do aktywnego spędzania czasu wolnego – są nimi tu­ry­sty­ka, jazda na nartach, ro­wer. Mąż, ojciec dwójki dzieci.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×