Skontaktuj się
robert.jalinski@arpid.com.pl

Robert Jaliński

partner zarządzający

Radca prawny od 25 lat specjalizujący się w po­stę­po­wa­niach są­do­wych zwią­za­nych z ryn­kiem ubez­pie­cze­nio­wym. Od 1992 roku jako prawnik działa na rzecz największych towarzystw ubezpieczeniowych. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, stał się jednym z największych autorytetów w branży.

Przez kilkanaście lat był kluczowym prawnikiem w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia, gdzie zajmował się sprawami związanymi z likwidacją szkód oraz umowami ubezpieczeniowymi. Jest jednym z założycieli kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy, zapoczątkowując wieloletni rozwój oferty firmy kierowanej dla ubezpieczycieli. Współpracował z najbardziej renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi z kraju i zagranicy, w szczególności Westa, Tuk, Polisa, Gerling, Inter Polska, jak również z ubezpieczycielami związanymi z Vienna Insurance Group. Aktualnie kieruje obsługą prawną Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. na Śląsku.
Od wielu lat prowadzi szkolenia na temat prawa ubezpieczeń, dedykowane poszczególnym Towarzystwom Ubezpieczeniowym. W ramach tych spotkań poruszane są zagadnienia adresowane dla nowych pracowników, lub dla tych, którzy posiadają zaawansowaną wiedzę w temacie ubezpieczeń.

Robert Jaliński jest autorem wielu publikacji branżowych — artykułów i komentarzy prawnych. Przez kilka lat był popularnym komentatorem w Radiu Katowice, gdzie udzielał porad prawnych w ramach audycji kierowanej dla kierowców.

Jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W chwilach wolnych chętnie oddaje się swojej pasji — nurkowaniu, łącząc profesjonalną funkcję instruktora z zamiłowaniem do obcowania z naturą.


Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×