Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych – terminy

02.01.2020

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 2020-2021 dotycząca spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wprowadza szereg istotnych zmian – informowaliśmy o nich w poprzednim wpisie.
 
Kiedy zaczną obowiązywać?

 •  1 stycznia 2020 roku – obowiązek prowadzenia strony www przez SA i SKA i publikowania informacji dla akcjonariuszy (art. 5 § 5 KSH),
 • do 30 czerwca 2020 roku – pierwsze (z pięciu) wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (art. 16 ustawy nowelizującej),
 • nie później niż do 30 czerwca 2020 roku – przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do wydania akcji spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem (art. 17 ustawy nowelizującej),
 • 1 stycznia 2021 roku – powstaje rejestr akcjonariuszy od (art. 3281 KSH),
 • 1 stycznia 2021 roku – akcje nie mają formy dokumentu (art. 328 § 1 KSH),
 • 1 stycznia 2021 roku – obligatoryjna dematerializacja akcji (art. 32811 KSH),
 • 1 stycznia 2021 roku – wygaśnięcie mocy obowiązującej dokumentu akcji,
 • 1 stycznia 2026 roku – wygaśnięcie mocy dowodowej dokumentu akcji (art. 15 ustawy nowelizującej).

Pozostałe aktualności:Nasze usługi
Postępowanie cywilne
 • doradztwo przy zawieraniu ugód
 • wsparcie podczas mediacji
 • egzekucja wyroków sądowych
 • zabezpieczenie majątku dłużnika
Ochrona danych osobowych
 • konsultacje
 • audyty
 • wdrożenia
 • projekty dokumentów
Analizy prawne (due diligence)
 • identyfikację oraz oszacowanie ryzyka
 • określenie specyfiki działań przedsiębiorstwa

 • opracowanie najbardziej korzystnej strategii negocjacyjnej

 • reprezentację klientów na spotkaniach z kontrahentami

 • rozplanowanie całego harmonogramu transakcji

Usługa zgodności (Compliance)
 • analiza zgodności
 • dokumentacja wewnętrzna
 • umowy i kontrakty
 • usługa zarządzania dokumentacją
 • postępowania rejestracyjne
Procesy budowlane i inwestycyjne
 • nadzór procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed sądem
 • uzyskanie niezbędnych zgód
Fuzje i przejęcia
 • stworzenie dokumentacji formalnej
 • zweryfikowanie zagrożeń prawnych
 • sformułowanie dopasowanego planu
 • uzyskanie zgód i pozwoleń
Sprawy podatkowe i rejestrowe
 • doradztwo ogólne
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji podatkowej
 • dostosowanie do wymogów prawnych
 • sporządzanie pism
Zamówienia publiczne
 • doradzanie w procedurach przetargowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie odwołań i skarg
 • analizę zgodności postępowań z prawem
×