Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych – terminy

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 2020-2021 dotycząca spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych wprowadza szereg istotnych zmian – informowaliśmy o nich w poprzednim wpisie.
 
Kiedy zaczną obowiązywać?

  •  1 stycznia 2020 roku – obowiązek prowadzenia strony www przez SA i SKA i publikowania informacji dla akcjonariuszy (art. 5 § 5 KSH),
  • do 30 czerwca 2020 roku – pierwsze (z pięciu) wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (art. 16 ustawy nowelizującej),
  • nie później niż do 30 czerwca 2020 roku – przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do wydania akcji spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem (art. 17 ustawy nowelizującej),
  • 1 stycznia 2021 roku – powstaje rejestr akcjonariuszy od (art. 3281 KSH),
  • 1 stycznia 2021 roku – akcje nie mają formy dokumentu (art. 328 § 1 KSH),
  • 1 stycznia 2021 roku – obligatoryjna dematerializacja akcji (art. 32811 KSH),
  • 1 stycznia 2021 roku – wygaśnięcie mocy obowiązującej dokumentu akcji,
  • 1 stycznia 2026 roku – wygaśnięcie mocy dowodowej dokumentu akcji (art. 15 ustawy nowelizującej).

Ostatnie posty

Scroll to Top